Specialist Doctors in MDY

Asso.Prof.Phyu Sin Win

Mon to Sun (2:00PM~3:00PM) – City Hospital

Taw Win Hospital – ဆေးခန်းထိုင်ချိန်ကို တော်ဝင်ဆေးရုံဖုန်း 09777888909သို့စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

Category: Psychiatry